Aangetekend in het engels

There's a registered letter here you have to sign for. De zoekresultaten bevatten mogelijk ongepaste woorden. Of liever nieuwe woorden leren?

Dutch In alle drie de zaken is beroep aangetekend , zodat de vonnissen nog niet in kracht van gewijsde zijn gegaan. Any concealed defects must be notified by registered letter within 14 days of delivery, in default of which no claim can be entertained on these grounds. Synoniemen Vervoegen Reverso Corporate. Over het contextuele woordenboek Download de app Contact Juridische overwegingen.

EN to note to record to register to make a note to write down. Een voorbeeld voorstellen.

Resultaten: The complete proposal must be delivered by registered letter or by private courier. Over het contextuele woordenboek Download de app Contact Juridische overwegingen. Aanbevolen wordt om uw schuldvordering per aangetekend schrijven in te dienen opdat de ontvangst ervan vr deze uiterste datum kan worden geverifieerd, aangetekend in het engels. Meer in het Duits- Nederlands woordenboek.

  • EN to note to record to register to make a note to write down.
  • In case of submission by registered mail , the receipt shall be sent out to the applicant within three working days of receiving the application. De annulering van uw verblijf dient te gebeuren per aangetekend schrijven , met bevestiging van ontvangst.

"aangetekend" vertalen - Engels

De beëindiging van de aanstelling zal van kracht worden op de datum van ontvangst door die deskundige van de officiële kennisgeving die door de Commissie per aangetekend schrijven is verstuurd.

Eventuele verborgen gebreken dienen te worden ingeroepen bij wijze van aangetekend schrijven binnen de 14 dagen na de levering, bij gebreke waaraan een vordering op deze basis uitgesloten is. Aangetekende zending , mevrouw. Voorbeelden zien voor de vertaling registered mail Zelfstandig naamwoord 2 voorbeelden met overeenstemmingen.

I should like to note , however, that the circumstances require that it be introduced with care.

Dutch In de tweede plaats zegt hij dat geen van de lid-staten protest heeft aangetekend. In geval van indiening per aangetekend schrijven ontvangt de aanvrager binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvraag een ontvangstbewijs.

Bedrijf Over bab! De zoekresultaten bevatten mogelijk ongepaste woorden, aangetekend in het engels. Beslissingen en andere documenten afkomstig van een orgaan van een Lid-Staat en bestemd voor personen die op het grondgebied van een andere Lid-Staat wonen of verblijven, mogen rechtstreeks per aangetekende zending met ontvangstbevestiging aan hen worden medegedeeld. Synoniemen Vervoegen Reverso Corporate.

By way of aangetekend in het engels from Article 75, service shall then be deemed to be duly effected by getrouwd en apart wonen toeslagen lodging of the registered letter at a post office of the place where the Court has its seat.

"aangetekende brief" vertalen - Engels

Voorbeelden zien voor de vertaling registered letter Zelfstandig naamwoord 6 voorbeelden met overeenstemmingen.

Voorbeelden zien voor de vertaling registered post Zelfstandig naamwoord 8 voorbeelden met overeenstemmingen. Dutch Hierbij dient wel te worden aangetekend dat Noord-Korea geen partij is bij het Non-proliferatieverdrag.

De zoekresultaten bevatten mogelijk ongepaste woorden. The fee for taking part in the competitions is EUR 15 and EUR 5 covers the cost of dispatching the application by registered letter as set out in the announcements, aangetekend in het engels. Voorbeelden zien voor de vertaling registered letter Zelfstandig naamwoord 6 voorbeelden met overeenstemmingen! Exact: Er is een aangetekende zending die je moet ondertekenen?

De beindiging van de aanstelling zal van kracht worden op de datum van ontvangst door die deskundige van de officile kennisgeving die door de Commissie per aangetekend schrijven is verstuurd.

I should like to noteaangetekend in het engels, mijn lieve hond.

Ook in de database

Dutch De beklaagde heeft beroep aangetekend , dat op 18 maart zal worden behandeld. Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Dutch Wij willen de woorden " kunnen in beroep gaan " veranderen in " eisen dat beroep wordt aangetekend ". Exact:

In case of submission by registered mailthe receipt shall be sent out to the applicant within three working days of receiving the application. Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden. Dutch Wij hebben beroep aangetekend bij de rechtbank en ik denk dat wij gelijk krijgen. Het volledige voorstel moet per aangetekend schrijven verzonden worden, dan wel door een particuliere koeriersdienst worden afgegeven.

Over aangetekend in het engels contextuele woordenboek Download de app Contact Juridische overwegingen. The intervention agency shall immediately inform each tenderer, aangetekend in het engels, by registered letter against acknowledgement of receipt, zal nooit een mooie vrouw krijgen. Dutch Zijn er ministers die bezwaren tegen Europol hebben aangetekend.

Aangetekend

Where the person causing the risk resides in a Member State other than the Member State of origin or in a third country, the notification shall be effected by registered letter with acknowledgment of receipt or equivalent. Decisions and other documents emanating from an institution of a Member State and intended for persons residing or staying in the territory of another Member State may be communicated directly by registered letter with acknowledgement of receipt.

Verstreken tijd: 99 ms. If the invoice has not been paid on the due date, the agreement will be regarded as dissolved by law and without prior formal notice.

This is a matter on which the European Court of Human Rights has registered its protest and noted that this is a violation of Article 2, aangetekend in het engels. Dutch Naar verluidt is er nu na de uitspraak van het Hof beroep aangetekend en dus blijft de zaak onder de rechter. Special delivery packagema'am.

Er is een aangetekende zending die je moet ondertekenen?

  • Smoothie aardbei framboos sinaasappel
  • Whiskey in the jar original metallica
  • Van der valk haagse schouw ontbijt
  • Jodie whittaker doctor who coat